Vedligeholdelses standarder
I parcelforeningen Egehaven prioriteres vedligehold af fællesarealer højt.
Det betyder, at der i sommer halvåret regelmæssigt klippes græs på fællesarealer og volde (hver 2. uge i højsæsonen), mens at der om vinteren strøs salt og ryddes sne på veje og stier (efter behov).
 
At opretholde den ønskede standard på fællesarealerne koster forholdsvis mange penge. Men faste aftaler med faste leverandører er med til at begrænse udgifterne.
Ved at anvende lokal arbejdskraft, opnår parcelforeningen desuden at parcel ejerne ikke oplever at ”sne inde” pga. manglende snerydning.
 
Er du utilfreds med vedligeholdelses standarden eller kender du en konkurrencedygtig leverandør er du til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen med konkrete alternative tilbud.
 

 Udskriv siden