Kontingentbetaling

På den årlige generalforsamling fremlægges budget for Parcelforeningens økonomi samt kontingentet, der bliver opkrævet hos den enkelte grundejer.
Kontingentet er sammensat af et bidrag til parcelforeningens daglige drift samt et bidrag til en vejfond.
Kontingentet betales halvårlig, henholdsvis 1. april og 1. oktober hvert år.
 
Kontingentets størrelse er for 2009 fastsat til:
Ulige numre 1.200 kr.
Lige nr. og 600 kr.
 
Kontingentbetalingen bedes overført enten via netbank
eller direkte i parcelforeningens bank.
Djurslandsbank, Lystrup afd.
Konto nr. 7265 – 1037938
 
Klik her for den historiske forklaring på den ulige kontingent fordeling mellem de lige og de ulige numre.
 

 

 Udskriv siden