Historie
Historie afsnittet er under udarbejdelse.
Bestyrelsen modtager  gerne inputs og billeder fra  parcelforeningens medlemmer til dette afsnit.
 
Lystrup, Elsted og Elev udgør tilsammen et lokalsamfund i Århus Kommune. Området som er beliggende ca. 10 km. fra Århus centrum, tæller cirka 9.500 indbyggere.
Foruden områdets tre  folkeskoler og Ungdomsskolen er der vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger, fritidshjem, byggelegeplads, fritidsklub og ungdomsklub.
Området har et rigt foreningsliv og er velforsynet med diverse sportsanlæg, herunder bl.a. idrætshaller, svømmehal, tennisbaner m.m.

Takket være kløgtig fremsynethed fra myndighederne og Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, er der et velfungerende vej og sti net i området.
Til stor glæde for områdets befolkning, er der en tinglyst statut der foreskriver 10% grønne områder med udbygning af vort fortræffelige stisystem i alle nye udstykninger.
Stisystemet danner en helhed med stor rekreativ værdi for såvel beboerne som for gæster.

 
Udskriv siden